مانیتورینگ و گزارش گیری از شبکه

نصب و راه اندازی سرویس های مانیتورینگ و گزارش گیری

اطمینان از کارکرد بهینه شبکه و تایید صحت تغییرات انجام شده و بسیاری از کنترل های امنیتی تنها با استفاده از ابزارهای مانیتورینگ شبکه امکان پذیر است. وجود چنین ابزاری در شبکه به مدیران شبکه در کنترل وضعیت کمک شایانی خواهد کرد. مدیریت صحیح و نگهداری شبکه های پیچیده و گسترده بدون بهره گیری از ابزار مناسب، دشوار، وقت گیر و بعضا غیرممکن است. یک مدیر شبکه می بایست با نظارت دائمی بر حجم و نوع ترافیک عبوری از بخش های مختلف شبکه، مشکلات احتمالی را در زمان مناسب، کشف و رفع نماید.

خدمات ما در این بخش شامل موارد ذیل می باشد:

 • مانیتورینگ عملکرد شبکه
 • طراحی توپولوژی شبکه به منظور یافتن سریع گلوگاه های شبکه
 • مانیتورینگ تجهیزات شبکه
 • شناسایی مشکلات قریب الوقوع
 • مانیتورینگ لینک ها به لحاظ دسترسی پذیری و کارایی
 • اندازه گیری پهنای باند مصرفی شبکه
 • تجزیه و تحلیل الگوی ترافیک
 • خودکار‌سازی مدیریت تغییرات و پیکربندی شبکه
 • SolarWinds Network performance Manager , ManageEngine OpManager
مانیتورینگ عملکرد مراکز داده و سرویس دهنده ها
 • شناسایی مشکلات موثر در کارایی سرویس دهنده ها
 • مانیتورینگ وضعیت کاربر نهایی
 • مدیریت کارایی کار سرویس دهنده مجازی و سیستم عامل های میزبان روی آن
 • مانیتورینگ سرویس دهنده های پایگاه داده
 • مانیتورینگ وب سایت ها، ایمیل سرورها و مانیتورینگ شرایط محیطی
 • مانیتورینگ دستگاه UPS
 • SolarWinds Server & Application Manager , ManageEngine Application Manager
مانیتورینگ و مدیریت تنظیمات و تغییرات در شبکه
 • ارائه راهکارهای جامع مدیریت تنظیمات و تغییرات روی سرورها، برنامه های کاربردی، پایگاه داده ها، سرویس های وب، مجازی سازی، ‌رایانش ابری و…
 • SolarWinds Configuration Manager , ManageEngine DeviceExpert , Tripwire Enterprise
تحلیل و مدیریت رویداد‌های امنیتی (SIEM)
 • ارائه راهکارهایی برای خودکارسازی فرآیند مدیریت حجم انبوهی از گزارش، وقایع (log) تولید شده توسط تجهیزات مختلف شبکه از طریق جمع آوری، تحلیل، جستجو، گزارش گیری و بایگانی در یک مکان مرکزی با هدف افزایش بهره وری و اثر بخشی عملکرد مدیران سیستم و امنیت و همچنین تسهیل فرآیندهای مدیریت مخاطرات، پاسخ به رخداد و انطباق‌سنجی
 • Tripwire Log Center , SolarWinds Log and Event Manager , ManageEngine Event Log Analyzer , HP ArcSight

مشاوره

جهت مشاوره تخصصی و بررسی فنی لطفا با ما تماس بگیرید